VÍCE O MNĚ

Pedagog a kouč

​Pracuji aktivně s dětmi od roku 1990. S vedením dospělých mám zkušenosti od roku 2007 v pozici ředitele školy. Od počátku jsem využíval při práci s lidmi takový přístup, aby se každý cítil bezpečně a objevil svoji jedinečnost, aby získal důvěru ve své vlastní schopnosti a uvědomil si, že hybatelem změny může být právě on. Toto mě dovedlo intuitivně k metodě koučování. Pracuji na bázi individuálního přístupu a zároveň vedu celé kolektivy. Pomáhám druhým objevovat své silné stránky, rozvíjet je a pomocí nich dosahovat cílů a profesního i osobnostního růstu. 

V roce 2004 jsem získal titul Zlatý Ámos, který je udělován nejoblíbenějšímu učiteli České republiky. Děti jsou těmi nejupřímnějšími a zároveň nejpřísnějšími hodnotiteli, a proto si tohoto ocenění obzvlášť cením.

Sluchátko

TÁBORY


AKCE PRO DĚTI

pedagog 

CV a dotazník

Strukturovaně Jiří Luka

Zlatý Ámos

Zlatý Ámos České republiky

Tvorba

Něco z mé tvorby

Zdroje

Literatura a další